Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van onze website: www.bouw85.nl.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website www.bouw85.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
BouW ’85 B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat BouW ’85 B.V. niet in voor de volledigheid,
juistheid of actualiteit van de informatie.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BouW ’85 B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen BouW ’85 B.V.
en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
BouW ’85 B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan
worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met BouW ’85 B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. BouW ’85 B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
BouW ’85 B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van BouW ’85 B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Niets uit de publicaties en uitingen op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,
zonder dat BouW ’85 B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.